Fakta Om Vand – Hvad står H2O for?

By | 03/09/2018
Vand h2o

Vand H2O

I denne artikel skal vi lige se på lidt fakta om vand i Danmark. Og vandet nu også er så godt som der påstås.

Vand med den kemisk betegnelse H2O er en transparent væske, som danner verdens vandløb, søer, oceaner og regn, og er den største bestanddel i levende organismer.

Et vandmolekyle indeholder et oxygen og to brint atomer. Havet dækker ca. 2/3 af jordens overflade og er af afgørende betydning for alle kendte former for liv.

Vandets kredsløb på Jorden bevæger sig kontinuerligt gennem en cyklus af fordampning og transpiration, kondens, nedbør og afstrømning, som regel ud til havet.

Forurenet drikkevand i Danmark- feature
Tror du, at drikkevandet i Danmark stadig er rent og sikkert at drikke? Så læs her inden du tager en slurk postevand fra hanen igen.


Indholdsfortegnelse


Hvorfor skal vi drikke vand hver dag?

Alt liv på jorden er afhængig af vand. Dyr og mennesker kræver adgang til drikkevand i en eller anden form. Mennesker især kræver rent drikkevand med få urenheder.

Typiske urenheder omfatter metalsalte og oxider, herunder kobber, jern, kalcium og bly, og / eller skadelige bakterier. Nogle stoffer er acceptable og endda ønskelig for smag og sikrer de nødvendige elektrolytter.

Hør hvor let og enkelt du kan slippe for pesticider, kemikalier og tungmetaller i dit drikkevand. Klik her!

Den menneskelige krop indeholder fra 55% til 78% vand, afhængig af kropsstørrelse. For at fungere korrekt, kroppen kræver mellem en og syv liter væske om dagen for at undgå dehydrering.; den nøjagtige mængde afhænger af aktivitetsniveau, temperatur, luftfugtighed og andre faktorer.

Vandet regulerer kroppens temperatur. Vand tabes gennem sved, vandladning, vejrtrækning og daglige aktiviteter. Spædbørn og ældre er særligt tilbøjelige til dehydrering, og bør have deres indtag af væske overvåget.

Hvorfor er vandkvalitet vigtig?

For at vi skal kunne trives i sundhed er vores drikke vand nødt til at være af en vis kvalitet. Hvis vi blot drak forurenet vand uden at behandle det, ville vi risikere at blive syge enten pga colibakterier eller andre bakterier og parasitter i vandet.

Men der også andre faktorer der kan spille ind på vandkvaliteten. Fx så kan et for stort indhold af diverse typer kemikalier og pesticider have en indvirkning på drikkevandets kvalitet. Det er derfor nødvendigt at rense det via vores vandforsyninger, så vi kan få adgang til det rene vand.

Mange steder vil indholdet af jern være så højt, at det skal renses fra, inden vandet er egnet til vandforsyning. Det sker ved at man tilføret ilt til vandet. På den måde udfældes det som okker i vand, der kan filtreres i et sandfilter.

Desuden skal vandet være klart og uden farve, lugt og smag. Temperaturen må højst være 12C og pH skal ligge mellem 7,5 og 8,5.

Advarsel: Postevandet i Danmark er ikke længere så godt som det har været. Der findes heldigvis metoder til at rense det. Klik her!

Der findes grænseværdier for en række stoffer, der naturligt findes i vandet og en række stoffer, der tyder på forurening samt til indholdet af bakterier.

Hvordan ved jeg om dansk drikkevand er sikkert at drikke?

I største del af verden behandles vandet inden det kommer ud til os forbrugere. Der gennemføres løbende test og udvidet vand analyse af dets indhold af sundhedsskadelige stoffer.

Selvom der findes en relativ høj standard for drikke vandet kvalitet i Danmark, så fastsættes der nogle grænseværdier for drikke vand, der skal følges fra vandforsyningerne.

Problemet er blot at vandet sjældent måles ude hos hver enkel forbruger, men simpelthen foretages som stikprøver forskellige steder på rørledningerne.

Så for at være 100% sikker på om det vand du drikker er renset tilstrækkeligt, kræver det at du investerer i en dyr laboratorieanalyse. Eller at du selv bruger en vand renser.

Hvorfor oplever vi forurenet drikkevand i Danmark?

En af grundene til at vi kan opleve forurenet vand, kan skyldes skader på rørledningerne, som så kan give bakterier i drikkevandet.

I Århus blev der for nogle år tilbage konstateret coliforme bakterier i vandforsyningen. Det beskidte vand nåede helt ud til forbrugernes vandhaner.

Se hvor let og enkelt du kan slippe for pesticider, kemikalier og tungmetaller i dit drikkevand. Klik her!

En manglende kontrol med udledning fra landbruget og industrien spiller også en stor rolle for vores rene drikkevand.

Forskning har vist at farlige bakterier i gylle hurtigt trænger ned og forurener grundvandet, inden de når at blive nedbrudt i jorden.

i sommeren 2010 blev Køges vandforsyning forurenet med campylobacter og siden med E. Coli. 65 indbyggere blev syge og 20.000 skulle koge deres drikkevand.

Der findes utallige sager hvor drikke vandet har indeholdt bakterier fra menneskelig afføring.

Vandrenser Maskine

Hvad kan der måles i en udvidet vand analyse?

Nogle af de ting der måles og analyseres på den lokale vandforsyning inden den sendes videre til os forbrugere, er følgende:

  1. PH værdien som er syrebase balancen der helst skal være neutral.
  2. Kalk i vandet – hårdheden. Dvs. hvor stor mængde kalk og andre typer mineraler der findes i vandet.
  3. Uorganiske stoffer, som kan have indvirkning på vores helbred.
  4. Opløsningsmidler fra kemien og landbruget.
  5. Syntetiske sprøjtemidler som nu tillades i langt højere mængder igen.
  6. Tilstedeværelse af diverse typer bakterier og nitrat i drikkevand.

Som et eksempel se en komplet liste fra denne udvidede analyse fra Vejen vandforsyning. (pdf)

Hvordan renses vandet for forurening?

Koagulering og flokkulering er ofte de første skridt i vandbehandling. Kemikalier med en positiv ladning tilsættes til vandet.

Den positive ladning af disse kemikalier neutraliserer den negative ladning af snavs og andre opløste partikler i vandet. Når dette sker, binder partiklerne sig med kemikalierne og danner større partikler, der kaldes fnug.

Under sedimentering, falder ‘fnuggene’ på grund af vægten til bunden af vandforsyningen. Denne bundfældning proces kaldes sedimentation.

Når ‘flokkene’ har lagt sig på bunden af vandforsyningen, vil det klare vand på toppen passere gennem filtre af varierende sammensætninger (sand, grus og trækul) og porestørrelser, med henblik på at fjerne opløste partikler, såsom støv, parasitter, bakterier, virus og kemikalier.

Efter at vandet er blevet filtreret, kan et desinfektionsmiddel (f.eks. klor, kloramin) tilsættes for at dræbe eventuelle resterende parasitter, bakterier og vira, og for at beskytte vand fra bakterier, når det ledes ud til forbrugeren.

Hvorfor er vand på flaske sjældent bedre end postevand?

Salget af vand på flaske er en stor forretning. Og der findes ikke den kiosk eller benzinstation der ikke sælger vand.

Mange tror at vandet vi køber på flaske er af bedre kvalitet. Men sandheden er, at der ofte er mindre kontrol. Faktisk er alt det kildevand du køber på flaske blot grundvand ligesom det der kommer ud af din vandhane.

Du bør også tænke dig om en ekstra gang, hver gang du drikker fra plastflasker. Forskning har vist at indholdet af det hormonforstyrrende stof bisphenol-A øges med 69% i urinen, når vi drikker fra en plastflaske.

Det kunne forklare hvorfor mænds sædkvalitet og det mandlige kønshormon testosteron har været kraftigt dalende i de sidste 50 år. Hver femte danske mand har problemer med at forplante sig.

En sidste ting er, at vandet vi køber på flaske er ekstremt dyrt. Nogle steder betaler man op til 30 kroner for en halv liter ganske almindeligt postevand. Ja, det er ikke bedre end det du kan tappe selv fra vandhanen.

Hvad er forskellen på demineraliseret og destilleret vand?

Demineraliseret vand er hovedsageligt vand hvor mineralerne er fjernet. Den mest almindelige måde at opnå dette på er, at passere vandet gennem ionbytterharpiks, som fjerner ionerne (mineralerne).

Destilleret vand fremstilles ved at koge vandet i et apparat der kaldes en destillator. Derefter passere det via en køleenhed (kondensator) som returnerer vandet til en helt ren flydende form.

Destillering med et sekundært aktivt kulfilter i slutprocessen kan anvendes til rensning af vandet for alle de flygtige typer urenheder, giftstoffer, hormonforstyrrende medicinrester, tungmetaller, parasitter og bakterier.

Hvad er forskellen på blødt og hårdt vand?

Blødt vand har relativt lav koncentration af kalciumkarbonat og andre ioner. Det skummer let med sæbe. Og indeholder få eller ingen mineraler som calcium (Ca) eller magnesium (Mg) ioner.

Hårdt vand har høj mineralindhold. Det dannes, når vandet siver gennem aflejringer af kalk og kridt, som i vid udstrækning består af calcium og magnesium karbonater.


Jeg håber, at du fik svar på nogle af dine spørgsmål i denne artikel om vand H2O. Tjek også gerne nogle af mine andre artikler om vand.

Hvis du har det som mig, og du bekymrer dig om, at have så rent drikkevand som muligt, så se her, hvad du selv kan gøre for at rense dit vand. Se min liste over forskellige vandrensere.

Del gerne med andre