Hvor rent er vandet i Danmark?

By | 07/09/2019
Hvor rent er vandet i Danmark

Hvor rent er vandet i Danmark?

Hvor rent er vandet i Danmark? Ja, det er et godt spørgsmål. Umiddelbart betragter vi os selv som værende et af de bedste lande i verden at bo i.

Dette gælder også vores drikkevand, som vi er noget så stolte over. Og med god grund. Vandet i Danmark hører nemlig stadig til noget af det reneste vand i verden. Eller gør det?

Indholdsfortegnelse:


Sammenlignet med mange andre lande, så er vandet i Danmark noget af det bedste der findes. Kun Finland har renere vand end os, siges det.

Men dette er ved at ændre sig radikalt. Mange årtiers rovdrift på naturen og resurserne er ved at indhente os, og truer fremtiden for vores ellers så gode danske vand.

Der er blevet målt faretruende niveauer af diverse giftstoffer i vores grundvand. Noget som politikerne har forsøgt at ignorere i mange år. Læs her.

Til dels fordi landbruget har krævet tilladelse til at sprøjte endnu mere, så der kan dyrkes flere resursekrævende afgrøder til de millioner af grise, køer og kyllinger, der slås ihjel hvert år og sælges som kød til udlandet. Men også fordi det er lettere at udsætte upopulære beslutninger, indtil der opstår en reel krise.

Hør hvor let og enkelt du kan slippe for pesticider, kemikalier og tungmetaller i dit drikkevand. Klik her!

Landbruget har afgjort en stor del af ansvaret for forurening af grundvandet. Der er blevet sprøjtet med uhyre mængder af pesticider, kemikalier og andre sundhedsskadelige giftstoffer.

Disse uorganiske og organiske produktrester siver gradvist ned igennem jordlagene og ender i vores dyrebare vandkilder og brønde.

Men også vi som forbrugere bærer vi en del af ansvaret. Vi bruger til dagligt kemikalier, rengøringsmidler, parfume, sæbe, skyllemidler m.m. som alle ender i naturen og skaber problemer på længere sigt. Ikke kun for os selv, men for dyrene og naturen.

Så selvom vandet stadig betragtes som sikkert, betyder det ikke at vandet er optimalt længere. Der er heldigvis ting vi kan gøre selv for at beskytte os mod den stigende forurening af vandet i Danmark. Se her hvilke muligheder du har.

Hvad er rent drikkevand?

Der findes en checkliste på fem punkter, som du kan se herunder:

 1. Sikkerhed (grænseværdier).
 2. Biologisk forurening.
 3. Kemisk forurening.
 4. Smag og lugt.
 5. Vandets sundhed, indhold af naturlige næringssalte.

Grænseværdier i vandet

Det første handler om nogle fastsatte grænseværdier, der skal overholdes. Disse grænseværdier betyder, at indholdet i vandet for de forskellige giftstoffer, kemikalier, tungmetaller, sprøjtegifte o.a., ikke må overstige en mængder, der er giftig og derved sygdomsskabende.

Desværre har politikerne for nylig hævet disse tal med 750%. Med andre ord, så er der nu tilladt op til syv og en halv gange så store mængder af giftstoffer i vores grundvand.

Et andet problem er, at mange stoffer, selv med lave værdier, akkumuleres i kroppen. Dvs. at selvom de ikke er sundhedsskadelige her og nu ved mindre indtagelse, så vil de gradvist ophobes i kroppen og før eller siden skabe problemer.

Vandrenser Maskine

Biologisk Forurening

Vandet der når ud til forbrugeren analyseres for biologisk forurening. Denne ”unaturlige” organiske forurening er primært forårsaget af husholdningsspildevand og spildevand udledt fra industrien.

Før i tiden ledtes vores spildevand fra afløb og kloaker direkte ud i vandløb og søer, hvor det gjorde skade på miljøet.

Heldigvis har vi længe været bevidste om problemet og der blev påbegyndt spildevandsrensning allerede tidligt i sidste århundrede.

Indtil 1960’er var disse rensningsprocesser dog stadig primitive. Senere blev der indført bedre rensningsmetoder. Desværre ligger det gennemsnitlige forureningsniveau med organisk stof stadig 50% over det naturlige niveau.

Kemisk Forurening

Vores vand lider i dag af en stigende kemisk forurening. Vi bruger vaskemidler, opvaskemidler, rengøringsmidler, som næsten alle indholder giftige kemikalier.

Disse vaskemidler er sammensatte af stoffer, der ikke alle er biologisk nedbrydelige. Dvs. at de ender i naturen og ikke kan nedbrydes af sig selv, men skal renses ved en kostelig proces.

Før vi kan bruge vandet skal dette kontrolleres og renses for disse giftstoffer, så det ikke udgør en fare for os forbrugere.

Smag og lugt

Til sidst kontrolleres vandet for både smag og lugt. Denne test er måske mere subjektiv. Men spiller en stor rolle for forbrugerens oplevelse og tiltro til vandets kvalitet.

Vand der smager grimt, enten for bittert eller surt, kan være tegn på en ubalance i mineralindholdet. I så tilfælde skal der vurderes om yderligere rensningsmetoder skal benyttes, inden vandet kan ledes ud til vores vandhaner.

Vandets Sundhed

Det er altid en fin balance, der skal slås med vandets kvalitet. Fordi en vand analyse viser, at vandet overholder sikkerhedsværdierne, betyder ikke nødvendigvis at vandet er sundt.

Et indhold af gode organiske næringssalte, kan være gavnlige for os. Hvorimod for store mængder uorganiske mineraler og næringssalte i vandet, kan have en skadelig virkning på vores helbred, især ved længere tids indtagelse.

Som grundregel bør vandet være så rent som overhovedet muligt. De mineraler vi har brug for, bør indtages via vores kost eller ved hjælp af naturlige kosttilskud.

Advarsel: Postevandet i Danmark er ikke længere så godt som det har været. Der findes heldigvis metoder til at rense det. Klik her!

Hvordan renser man forurenet vand?

Der findes grundliggende tre sammenhængende metoder, der benyttes til at rense forurenet vand.

Mekanisk Rensning

Først går vandet igennem nogle riste, der fjerner og filtrerer større objekter, fedt og olie, samt visse organiske stoffer. Det første stadie spildevandet når frem til i renseanlægget, er denne rist.

Risten virker som i en si i selve kloakrøret, hvor den tilbageholder større faste ting, der flyder igennem i spildevandet. Mindre objekter kan passere igennem risten og må derfor filtreres senere i processen.

Når den første rist er ved at være godt tilstoppet, skal den tømmes. Her sidder der en mekanisk skraber, der fjerner det overskydende affald, så det endnu beskidte vand fortsat kan flyde frit videre.

Herefter fortsætter spildevandet til næste fase, som er sand- og fedtfanget, hvor olie og fedtstoffer, der flyder ovenpå fjernes. Og hvor grus og sand synker tilbunds i vandet.

Det sidste skridt i den mekaniske rensning er via noget, der hedder en forklaringstank, som er et kæmpe bassin.

Her fjernes de uopløste materiale; små klumper af organisk stof, fx afføringsrester, madrester og lignende.

Nu passerer spildevandet igennem forklaringstanken, som er tragtformet. På den måde synker de uopløste materialer i spildevandet til bunds.

Se hvor let og enkelt du kan slippe for pesticider, kemikalier og tungmetaller i dit drikkevand. Klik her!

Biologisk Rensning

Ved biologisk rensning går vandet igennem åbne tanke, hvor organiske stoffer fjernes. Desuden fjernes kvælstoffer (nitrogen og fosfatter) ved hjælp af en proces, der involverer bakterier.

Disse bakterier vil som i naturen nedbryde organiske stoffer, så længe at de får nok ilt til processen. Derfor røres der rundt i disse store bassiner og tilføres ilt under forløbet.

De fosfatter, der bl.a. stammer fra vores brug af vaskemidler, skyllemidler o.a., skal ligesom nitrogen fjernes fra spildevandet for at vi undgår at havet forurenes.

Ved fjernelsen af fosfat hjælpes den biologiske renseproces af fosforakkumulerende bakterier.

I slutprocessen er det dog nødvendigt med en kemisk renseproces, da de foregående processer ikke er tilstrækkelige.

Kemisk Rensning

Formålet med den kemiske rensning er at fjerne fosfor og fosfat inden det kan ledes ud i havet, da det ellers kan lede til iltsvind.

I spildevand er fosforen opløst. Ved at tilsætte FeCl3 (jernklorid) fjernes fosfat. Faktisk bindes jernet til fosfat, der nu er det tunge jernfosfat, der synker til bunds i tankene. Aluminiumklorid er også en brugt metode til at fjerne fosforen i vandet.

Det forurenede vand er nu langt renere og kan ledes ud i havet igen.

Hvor er det reneste drikkevand i Danmark?

Der er mange kommuner, der mener, at de har det reneste drikkevand i Danmark. Men dette kan kun afgøres ved at sammenligne vandanalyser fra samtlige 2700 forsyninger i Danmark.

Det er ikke lykkedes mig at finde en sådan sammenligning. Hvis du har kendskab til en sådan database eller test, hører jeg gerne fra dig.

I de fleste kommuner findes der op til mange vandforsyninger, der leverer vand. Og hvert af disse vandværker kan have en vandkvalitet af vidt forskellig karakter. Dette skyldes, at vandet pumpes op fra brønde af varierende beskaffenhed.

Nogle brønde er super rene og er ikke ramt af forurening fra landbrugets brug af sprøjtemidler. Andre brønde der ligger tæt på fx tidligere tankstationer, hvor nedsivning har fundet sted, kan være kontaminerede i sådan en grad, at det ikke kan drikkes uden filtrering.

Skanderborg forsyning skriver på deres hjemmeside:

”Vandet i undergrunden i Skanderborg Kommune er noget af det reneste og bedste i landet. “

Nordjyske.dk skriver:

“I Hvalpsund under Illeris Plantage finder der noget af det bedste vand i Danmark.”

Mejerier blev i gamle dage bygget på eller tæt ved brønde med rent vand, så de selv kunne pumpe det bedste vand op til brug i deres produktion.

Er du så heldig at bo, hvor der engang lå et mejeri, kan det være, at du har adgang til noget af det reneste drikkevand i Danmark.

Det bedste drikkevand i Danmark

I Danmark afholdes der årligt en konkurrence om, hvem der har det såkaldte ”bedste drikkevand“, som dog ikke nødvendigvis er det reneste.

Denne konkurrence kaldes Dansk Vand Grand Prix, hvor vandet med den bedste smag kåres af et smagspanel.

Der findes omkring 2700 vandværker i Danmark og ikke alle disse deltager i konkurrencen. Dommerne der bedømmer vandet er fire vineksperter og en madskribent.

I 2014 var det fx vandværket Arwos i Aabenraa, der vandt Danmarksmesterskabet i postevand.

Kibæk blev i 2010 udråbt til at have landets bedste vand. Dette blev bedømt af et forskerhold fra Københavns Universitet.

Og i 2006 var den Vejgaard Vandværk ved Aalborg, der blev kåret som året bedst smagende drikkevand.

Hvordan kan vi sikre rent drikkevand i fremtiden?

For at sikre at vi har rent drikkevand i fremtiden, bliver det nødvendigt at ændre vores nuværende kurs. Vi har for længe drevet rovdrift på vores natur, vand og resurser.

Som vi har set på, så sker der stor forurening af vores drikkevand pga. af udledning fra industri og landbrug. Men også spildevandet fra privat husholdning har gjort skade på vandet i søer, åer, vandløb og havene.

Vi kan ikke helt stoppe vores forbrug af vand. Men vi kan tænke os om, inden vi smider plastik, kemikalier og andet giftigt i vores afløb.

Samtidig kan vi blive bevidste om, at lade vandhanen løbe mindre. Fx når vi børster tænder, kan vi lukke for vandet imens. Når vi tager brusebad, kan vi slukke for vandet, imens vi sæber os ind. Og bruge mindre vand, når vi koger vores mad osv.

For at få landbruget til at mindske brugen af sprøjtemidler vil det kræve mere end lovgivning. Vi vil være nødt til selv at ændre vores syn på de fødevarer vi spiser til dagligt. Hver gang vi køber et produkt stemmer vi om kvaliteten af fremtidens drikkevand.

En af de største udledere af CO2, forbruger af vand og resurser er produktionen af slagtedyr.

Hvis vi begrænser vores indtagelse af animalske produkter og i stedet spiser overvejende kornprodukter, bælgfrugter, grøntsager, frugt, nødder, vil dette med det samme kunne være med til at reducere forureningen af grundvandet.

Og ikke mindst vil det komme os til gavn med et bedre helbred, mindre risiko for cancer og andre livsstilssygdomme.

Sidst men ikke mindst, så er det vel også på tide, at vi stopper med vores nådesløse misbrug af andre levende væsner som produkter.

Hvordan kan vi beskytte vores drikkevand:

 • Spis mere plantebaseret. Skift kød og mælkeprodukter ud med vegetabilske alternativer.
 • Vælg biologiske nedbrydelige rengøringsmidler, vaskemidler og personlig plejeprodukter.
 • Undgå at bruge sprøjtegift i haven.
 • Spar på vandet, når det er muligt.
 • Indlever gammel maling, kemikalier og batterier til korrekt deponering på lossepladsen.
 • Genbrug så meget som muligt.
 • Begræns dit forbrug til det mest nødvendige. Spar dine penge på ligegyldig forbrug.

Hvordan renser man drikkevand?

Hvis du vil rense dit eget drikkevand, så findes der mange muligheder. Den vel nok simpleste metode er ved hjælp af noget, der kaldes en vandrenser kande.

Det er en vandkande med et indsat kulstoffilter, der kan udskiftes.

Her fylder du bare postvand på kanden og i løbet af nogle minutter siver vandet ned gennem filtret og bliver helt rent. Vandet bliver nu lækkert uden smag og lugt af klorin og andet skidt.

Filterkanden fjerner de fleste urenheder og giftstoffer, og det virker helt fint til små penge. Der findes modeller og typer, og de kommer ofte med kulpatroner nok til flere måneder.

Naturligvis kan du købe de udskiftelige patroner løst, uden at skulle købe en ny vandrenser kande hver gang.

Vandrenser til Vandhanen

Det næste vi skal se på, er en vandrenser til vandhanen. Det virker efter samme princip som filterkanden, men påsættes direkte på vandhanen. På den måde kan du tappe rent vand direkte fra hanen uden at skulle vente.

Filteret kan/bør kun bruges med koldt vand, da det kan blive ødelagt ved brugen af varmt vand. Du slår simpelthen filtrering fra med en omskifter, der sidder på siden, når du bruger det varme vand.

Har du to separate haner, en for koldt og varmt vand, påsætter du blot filteret på den kolde hane.

Vand destillation

vand destillator

Den sidste og, efter min mening, den bedste og billigste løsning til at rense dit drikkevand med er ved damp destillation og filtrering.

Det er et apparat, der kan stå på køkkenbordet og køre helt automatisk. Du fylder ganske almindelig postevand på apparatet og trykker på startknappen.

Ca. 3-4 timer senere har du det reneste vand der findes.

Når vandet er klar, så er der hverken tungmetaller, sprøjtegifte, kemikalier, parasitter, vira og andet møg, som ikke hører til i den menneskelige krop.

Jeg har selv brugt denne destillerings maskine i over 3 år og har udelukkende drukket dette rene vand. Det er faktisk billigere (og bedre) at investere i denne vanddestillator end at købe kander og filterpatroner. Check den ud her.

Konklusion – Hvor rent er vandet i Danmark?

Sagen er, at det stadig kan drikkes, men det er langt fra sikkert, at vi i fremtiden kan drikke det, uden at det bliver renset på den ene eller anden måde.

Personligt tør jeg ikke at drikke vandet længere. Prøv blot at se i min video herunder, hvor meget skidt møg jeg fik filtreret ud af 2 måneders forbrug af drikkevand.

Jeg håber, at denne artikel har givet dig en idé om, vandets renhed, hvordan det renses. Og hvad du selv kan gøre for at sikre rent drikkevand for dig og din familie.

Her finder du en oversigt over forskellige vandrensere. Tjek dem ud her!

Wiki om vand

Del gerne med andre