Er postevand sundt?

By | 18/10/2019
Er postevand sundt

Er postevand sundt?

Vi tænder for hanen hver dag. Vi drikker vandet og koger vores mad i postevandet hver evig eneste dag gennem hele livet.

Det fik mig til at tænke over om vandet, der kommer ud af hanen, nu også er så sundt, som vi går og tror. Jeg lavede lidt research på nettet for finde ud af, hvor godt vores postevand i virkeligheden er.

Så er postevand sundt? Postevandet i Danmark er de fleste steder sikkert at drikke. Men det betyder ikke nødvendigvis, at postevandet er sundt. Der kan være essentielle sporstoffer og mineraler i vandet som er gode for os. Desværre indeholder vandet også et vidt spektrum af pesticider, kemikalier og tungmetaller som kan være skadelige for os.

Det er rigtigt, at myndighederne i Danmark måler og analyserer drikkevandets kvalitet. Men disse målinger foretages kun få gange om året, og sjældent ude hos forbrugeren.

Der sættes tilladte grænseværdier for stoffer i vandet, som skal overholdes. Opdages der for store mængder giftstoffer, pesticidrester o.a. vil der blive grebet ind fra forsyningens side.

I særlige tilfælde kan man vælge at lukke helt ned for forsyningen i en periode, indtil problemet er løst. Eller, hvis forureningen af vandet er alvorlig, vil vandværket være nødt til at finde nye rene brønde, som de kan pumpe vandet op fra.

Konklusionen er fuldstændig klar. Jo mere pesticid, jo mindre hjernebark – Professor Philippe Grandjean

If. professor Philippe Grandjean, Syddansk Universitet er mange af de tilladte grænseværdier for giftstoffer i vandet sat alt for høje. Han mener fx at grænseværdien for fluorstoffer er sat 100 gange for højt.

Modsat miljøgifte som PCB og dioxin ophobes det ikke i fedtvævet, men derimod i organerne, primært i lever og nyrer.

For høje grænseværdier finder vi også for kviksølv, der findes i fødevarer, især fisk. Kviksølv har vist sig at give skader på hjernevævet, der i nogle tilfælde fører til en lavere IQ og i andre til hjernesygdomme som Parkinsons.

Vandrenser Maskine

Er postevand rent

Myndighederne, pressen og ”eksperterne” har længe sunget mantraet, at vores vand er det bedste i verden. Vi har fået at vide, at kun i Danmark kan man drikke vandet fra hanen uden at blive syge. Sådan næsten da.

Desværre er tingene ved at ændre sig ret alvorligt. Vi snakker ikke om årtier, men om år, før vi ikke længere kan tage rent postevand for givet.

For at finde ud af, om postevandet er rent, er der flere ting der spiller ind.

Ja, i gennem flere generationer, har grundvandet som vi bruger til drikkevand været rent og godt. Faktisk så rent, at vandværkerne kun sjældent har haft behov for at rense det udover det sædvanlige.

Vi har kunnet drikke rent postevand uden at skulle bekymre os om sikkerhed eller kvaliteten. For det meste smager vandet godt og har en neutral farve og lugt, som det bør have.

De analyser, der normalt foretages på vandværket, viser for det meste, at alt er som det skal være. Nemlig at vandet er rent og sikkert for os forbrugere.

Men problemet med renheden af vandet kan opstå, når vandet har forladt forsyningen. Vandet, der leveres fra vandværket, løber nemlig ofte igennem lange rør lavet af metal, beton og diverse kompositmaterialer.

Hør hvor let og enkelt du kan slippe for pesticider, kemikalier og tungmetaller i dit drikkevand. Klik her!

Især de helt gamle slidte rørledninger kan være problematiske, fordi der blev benyttet andre materialer, da rørene i sin tid blev lagt ned i jorden.

Rørene kan afgive jern, mangan og andet som risikerer at ende i vores drikkevand. I helt små mængder er dette måske intet problem, og ved kort tids indtagelse. Over længere tids indtagelse kan det skabe sygdomme, da visse giftstoffer har det med at akkumulere sig i kroppen.

En anden faktor for om postevandet er rent, drejer sig om vandrørene i vores bolig. Kobberrør afgiver store mængder kobber i vandet, som har vist sig at være direkte sundhedsskadelige. Især helt nye kobberrør er giftige indtil, der er udviklet en indvendig belægning, som minimerer udsivningen af kobberet.

Hvis du har kobberrør i dit hjem, bør du overveje at skifte dem ud. Ellers skal du huske at lade vandet løbe et pænt stykke tid, inden du drikker vandet fra hanen.

Du kan naturligvis også få sat et vandfilter eller benytte vandrenser på rørene for at fjerne disse metaller.

Endvidere kan gamle blyrør afgive tungmetaller, og rør lavet af visse typer af plast lække hormonforstyrrende stoffer, som ender i dit postevand.

Advarsel: Postevandet i Danmark er ikke længere så godt som det har været. Der findes heldigvis metoder til at rense det. Klik her!

Er postevand gratis

I Danmark er postevand ikke gratis. Nogle boligudlejere inkluderer det kolde vand i huslejen, så du måske tror, at du ikke betaler for vandet.

Vandet der leveres fra forsyningerne koster penge. Det skyldes, at der er udgifter forbundet ved at drive et vandværk. Der skal afsættes penge til vandanalyser, reparationer på rørledninger o.a.

Prisen på postevandet afgøres af mange faktorer. Og især, hvor i landet du bor. Prisen på vandet kan variere fra omkring 14-20 kroner pr. kubikmeter m3. Desuden skal vi også betale for vandmåler og afregningen.

Men den største del af prisen på vores vand er, så vidt jeg kan se, skat og afgifter til staten.

Se hvad jeg fandt på Fors Vand Lejre A/S om prisen på vandet:

  • Vandafgift pr. m3 – kr. 10,15
  • Statsafgift pr. m3 – kr. 7,73
  • Drikkevandsbidrag pr. m3 – kr. 0,24
  • I alt pr. m3 – kr. 18,11

Kilde: https://www.fors.dk/images/pdf/Takster/2018_takster/Prisblad-_Fors_Vand_Lejre_AS_1.0.pdf

Det er samme farce vi må acceptere, når det gælder afgifterne på elektricitet i Danmark. Godt 65% af min elregning er skatter og afgifter. På min regning er 13% levering og diverse gebyrer. Blot 22% af regningen er for selve elektriciteten. Som om vi ikke betalte nok i skat og afgifter i forvejen. 🙂

Hvad er forskellen på postevand og flaskevand

Der er faktisk sjældent den store forskel på postevand og flaskevand. I nogle tilfælde kan vand på flaske være bedre end postevandet. Men ofte er flaskevand blot ganske almindeligt ubehandlet vand tappet direkte fra en kilde, eller en vandhane!

Der findes mange typer vand på flaske. Nogle er klart bedre end andre. Der findes alt fra mineralvand med tilsat kulsyre på glasflasker til de helt billige plastflasker med tvivlsomt indhold. Hvad mener jeg så med det?

Det har vist sig, at mange af de flasker med vand der sælges, blot er ganske almindeligt postevand. Det kommer måske som et chok for mange. Men sandheden er, at der er meget lidt kontrol med det flaskevand der sælges.

Forbruget af vand på flaske stiger støt. I Danmark drikker vi over 100 millioner flasker om året. Det er lidt komisk, at vi bruger penge på at købe vand på flaske, når det faktisk sjældent er bedre end det, der kommer ud af hanen.

Faktisk indeholder det vand vi køber på flaske hormonforstyrrende stoffer. Ni ud af ti flasker i handlen har vist sig at indeholde mikroplast, som er direkte sundhedsskadeligt.

Vand på plastflasker indeholder forholdsvis større mængder østrogen aktive stoffer end vand på glasflasker.

Derudover kan flaskevand indeholde præcis de samme mængder pesticider, kemikalier, tungmetaller og andre giftstoffer som postevand. Der er simpelthen ingen garanti for, at det er bedre end det vand vi får ud af hanen.

Se hvor let og enkelt du kan slippe for pesticider, kemikalier og tungmetaller i dit drikkevand. Klik her!

Det er i orden at købe vand på flaske, hvis du ikke har adgang til andet vand. Hvis du fx er ude at køre, eller i byen. Men som du nok er klar over, så koster vand på flaske let 10-30 kr. pr liter. Hvorimod vand fra hanen koster fx. 18 kr. for tusinde liter. Med andre ord; 0,018 kr. pr liter.

Omvendt, så er der en nogenlunde kontrol med postevandet her i Danmark. Desværre er postevandet ikke længere af sådan en beskaffenhed, at vi bør drikke det uden videre. Jeg tør i hvert fald ikke længere at drikke det uden at rense det selv.

Faktisk lukkes der vandboringer næsten ugentligt pga. forurening af vores drikkevandskilder. Læs om de nye alarmerende fund af pesticider i vores drikkevand.

Må man nægte folk vand

Jeg husker, at jeg som barn hørte, at man i Danmark ikke må nægte en person et glas vand. Jeg har altid troet på denne historie.

Ikke fordi at jeg nogensinde ville nægte en tørstig person et glas vand. Hvem ville det? Men jeg kom til at tænke over det forleden, og besluttede mig for at tjekke, om der virkelig findes en lov, der påbyder dette.

Jeg fandt ud af, at du kun er forpligtet til at hjælpe en person, hvis han/hun er i øjensynlig livsfare. Altså, er du ikke tvunget til at byde en person, der ringer på din dør et glas vand, hvis du ikke har lyst.

Lovens §253 siger: Med bøde eller hæfte indtil 3 måneder straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller at træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladende livløs, eller som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke.

Konklusionen

Så min konklusion er, at postevand stadig er nogenlunde sikkert at drikke her i Danmark. Men det er ikke sundt.

Og det er fordi, der findes alt for mange giftstoffer i vandet. Selvom de måles i ganske små mængder, så er det stadig gift, som kan ophobes i kroppen ved længere tids indtagelse.

Kilde: https://ing.dk/artikel/professor-graensevaerdien-fluorstoffer-er-100-gange-hoej-126112

RAPPORT: “Koncentrationen af pesticid-rester i urinen hos danske børn er alarmerende højt, mener forskere på baggrund af en ny undersøgelse.”

Kilde: https://www.altinget.dk/artikel/forskere-slaar-alarm-hoej-maengde-pesticider-hos-danske-boern


Jeg håber, at du fik svar på nogle af dine spørgsmål i denne artikel. Tjek også nogle af mine andre artikler om vand.

Hvis du har det som jeg og du bekymrer dig om at have så rent drikkevand som muligt, så se her, hvad du selv kan gøre for at rense dit vand. Se her en liste over forskellige vandrensere.

Del gerne med andre