Hvordan filtrerer man vand?

By | 15/10/2019

Hvordan filtrerer man vand

Hvorfor kan man ikke bare drikke vandet som det er? Hvorfor skal det filtreres? Og hvordan filtrerer man vand? Disse og andre spørgsmål vil jeg forsøge at besvare her.

Der findes flere måder at filtrere vand på. Fremgangsmåden afgøres af, hvor vandet hentes fra, hvor du befinder dig osv.

Men også om du har adgang til nødvendige hjælpemidler, eller befinder dig ude i ødemarken med få eller ingen redskaber.

Hvis du ofte befinder dig i situationer, hvor rent drikkevand kan være en mangelvare, så er det en god idé at medbringe et transportabelt vandfilter.

Cosupa Vandrenser camping

En sikker metode til at filtrere vandet er ved at benytte et fysisk kulfilter der bruges til camping eller vandreture.

Disse filtre er i stand til at absorbere og tilbageholde helt ned til ganske små partikler af giftstoffer som kemikalier, klorin og andet uønsket i vandet.

Har du ikke et filter med dig og er du nødt til at hente vand fra en flod eller en sø, kan du dog rense vandet med ganske få midler.

Sådan filtrerer man vand: Du skal her bruge ild, så du kan afbrænde noget tørt træ eller kviste, indtil det bliver helt forkullet. Desuden skal du bruge 1-2 beholdere; den ene til opsamling og den anden til at hælde det urene vand med.

Når kullet er afkølet, skal du pulverisere det og lægge det ind imellem to stykker stof, fx inde i en T-shirt eller klude, og derefter strække det over den ene beholders åbning. Brug evt. et reb, en snor eller andet til at holde stoffet på plads over beholderen.

Læg nu grus, sand eller småsten ovenpå T-shirten med kulpulveret. Nu kan du forsigtigt hælde vand gennem filtret, og det rene vand ender i opsamlingsbeholderen.

Gentag processen indtil vandet er rent og du har nok af det. En god idé er at koge det, hvis du har mulighed for det, inden du drikker det.

Så er du sikker på at slippe af med evt. parasitter, bakterier og vira, der kan befinde sig i vandet.

Hør hvor let og enkelt du kan slippe for pesticider, kemikalier og tungmetaller i dit drikkevand. Klik her!

Hvorfor filtrere vandet?

Der er mange grunde til at filtrere vandet. Især efter det har været brugt i husholdning, landbrug eller industri, kan det indeholde en masse miljøforstyrrende stoffer.

Vandrenser MaskineFor husholdningsspildevand kræver det en større proces, der inkluderer mekanisk filtrering, kemisk rensning og biologisk rensning inden det kan sendes tilbage ud i havene.

Vand der pumpes op fra grundvandsboringer skal ofte blot iltes og filtreres på vandværket inden det kan drikkes. Andre gange betyder det, at vandet skal tilsættes kemikalier for at dræbe bakterier, parasitter og andet.

Typiske vandbehandlingsanlæg bortfiltrerer partikler i vandet. Desværre undlader de at fjerne moderne forureninger som pesticider og restprodukter fra landbrugets brug af sprøjtemidler.

Når regnvand siver ned gennem jorden bliver det filtreret på naturlig vis af sand, sten og andet porøst materiale.

Denne filtrering har stået på siden tidernes morgen; en rensning af vandet som vi har taget for givet i de sidste 100 år.

Desværre er vores manglende respekt for miljøet ved at indhente os, så den naturlige filtrering af vandet ikke længere er tilstrækkelig alle steder i landet.

En anden grund til at filtrere vandet er for at sikre at det, der leveres til os forbrugere, har en vis kvalitet.

Advarsel: Postevandet i Danmark er ikke længere så godt som det har været. Der findes heldigvis metoder til at rense det. Klik her!

Ikke nok med at indholdet af diverse stoffer skal overholde bestemte sikkerhedsværdier, så vi ikke bliver syge, når vi indtager vandet. Men også for at sørge for, at vandet har en så god og ren smag som mulig.

Det er let at rense vandet for parasitter og bakterier med klorin eller andre desinficeringsmidler. Men så smager vandet også derefter.

Jo mere naturlig rensning vi kan udføre af vandet, desto bedre smag og kvalitet vil vi opleve ude i vores hjem.

Jeg synes ikke, at det er sjovt, når vandet stinker af klorin, som det jo desværre gør nogle gange. Jeg både filtrerer og destillerer mit drikkevand hver dag for at være på den sikre side.

Hvilke typer vandfiltre findes der?

En af de simpleste typer vandfiltre der findes er en vandkande med udskiftelige filterpatroner.

De kommer i mange afskygninger. Nogle er udelukkende baseret på kulstoffiltrering, hvorimod andre har flere trins filtrering i patronen.

Fx så er der nogle patronfiltre med tre lag, hvor det ene reducerer kalk-, nitrat- og tungmetaller.

Det andet lag består af aktivt kul med en høj jodretentionskapacitet, som betyder super rent vand.

Det tredje lag tilfører essentielle mineraler og sporstoffer som fx magnesium, kalcium-citrat og andet til det rene vand.

Da jeg først startede med at rense mit drikkevand, brugte jeg en ganske almindelige vandrenserkande til et par hundrede kroner.

Det fjernede hurtigt den grimme smag af postevand og for meget kalk i vandet. Noget som altid havde givet mig problemer med maven. Senere gik jeg over til at destillere al den vand jeg drak og kogte min mad i. Se her hvilket apparat jeg bruger lige nu.

Det næste filter jeg anskaffede mig var et filter til bruseren. Jeg har læst, at vi indånder og absorberer flygtige giftstoffer, der frigives, når vi tager et varmt brusebad. Så det gav kun god mening at sætte et lignende kulfilter på bruseren.

Det er en helt anden oplevelse, at tage bad i dette rene vand. Huden føles ikke længere så tør, som inden vi fik sat et brusefilter på.

Læs her om nogle af de forskellige vandfiltre jeg har testet.

Vandrenser Maskine

Hvor kommer drikkevandet fra?

Drikkevandet i Danmark kommer hovedsagligt fra overfladevand eller grundvand, der er blevet til ved nedsivning af fx regnvand.

Det er en proces, der tager mange år, og derfor er påvirkninger fra miljøet svære at måle over en kort periode.

Størstedelen af regnvandet fordamper eller løber tilbage i søer og vandløb. Kun omkring 25% ender med at sive ned og blive til det grundvand vi pumper op og bruger til drikkevand.

Vandet der ender hos os forbrugere, kommer som udgangspunkt fra boringer i undergrunden, der ikke må være forurenede.

Desværre er det tvivlsomt, hvor længe grundvandet vil forblive rent nok til at det kan bruges som drikkevand uden skrap filtrering.

Egentlig burde grundvandet være beskyttet mod overfladeforurening, fordi det ligger dybt under jorden.

Men pesticider, kemikalier og andre giftstoffer udgør et stadigt stigende problem, fordi de siver ned gennem jordlagene og ender i grundvandet, uden at blive filtreret ordentligt fra undervejs.

I alt er der blevet lukket for over 1000 boringer, fordi grundvandet ikke længere kunne overholde kvalitetskravene.

Der er blevet målt for høje mængder af især pesticider, nitrater, klorbaserede opløsningsmidler og andre landbrugsstoffer.

Før i tiden var det nok at rense drikkevandet for indholdet af metan, jern og mangan o.a. Det skete ved en simpel behandling ved iltning, filtrering og til sidst distribution ud til forbrugerne.

Men ændringer i kvaliteten af vores grundvand gør det vanskeligt, at fjerne sprøjtemidler, opløsningsmidler, kvælstof og anden forurening.

Det vand vi pumper op i dag kommer fra regn, der faldt for op til 50 år siden, og indeholder derfor fortidens problemer.

Det er ikke svært at forestille sig, at fremtidens drikkevand vil blive ramt af endnu større udfordringer.

Se hvor let og enkelt du kan slippe for pesticider, kemikalier og tungmetaller i dit drikkevand. Klik her!

Når vi bruger det rene vand i vores hjem, ender det derefter som spildevand. Dette spildevand opstår, når vi vasker op, tager bad, vasker tøj osv.

Spildevandet skylles ud gennem vores afløbsrør og ender på et renseanlæg, hvor det må filtreres, så det kan sendes ud i vores søerne og åer uden at lave for stor skade på naturen.

Når vandet igen fordamper, bliver det til skyer og til sidst til regn. Når regnen falder ned til jorden, siver noget af det igennem jordlagene og bliver til grundvand igen i løbet af mange år.

Forurenet drikkevand i Danmark- feature
Tror du, at drikkevandet i Danmark stadig er rent og sikkert at drikke? Så læs her inden du tager en slurk postevand fra hanen igen.


Konklusion

Jeg håber, at du fik svar på dine spørgsmål i denne artikel om ”Hvordan man filtrerer vand”. Tjek også gerne nogle af mine andre artikler om vand.

Hvis du har det som jeg, og du bekymrer dig om, at have så rent drikkevand som muligt, så se her, hvad du selv kan gøre for at rense dit vand. Se min liste over forskellige vandrensere.

Del gerne med andre