Kan man fjerne pesticider fra vand?

By | 16/10/2019

Kan man fjerne pesticider fra vand

Da jeg for et stykke tid siden ledte efter telefonnummeret til min lokale vandforsyning, fandt jeg et hav af artikler på Internettet om pesticider i vores vand.

Det kom som et chok for mig, fordi jeg som så mange andre troede, at vores vand var rimeligt sikkert og rent. Det var desværre ikke tilfældet.

Flere og flere vandværker lukkes, fordi der opdages giftige pesticidrester eller nedbrydningsprodukter i vandet. Gamle giftstoffer brugt i landbruget er efter årtier sivet ned i grundvandet og derfor endt i vores vandforsyninger.

Det fik mig til at tænke over, hvad der gøres for at beskytte os mod alle disse sprøjtemidler.

Så kan man fjerne pesticider fra vand? Op til 90% af pesticiderne i vandet kan fjernes ved en kombination af eller flere af de følgende processer: For-oxidering med klor eller ozon, kemisk udfældning med aluminiumsulfat og absorbering med aktiveret kulstof i slutfasen.

Denne teknik har vist sig at være den mest effektive blandt de undersøgte teknikker for nedbrydning af størstedelen af de undersøgte pesticider i vandet.

Desværre benyttes disse metoder, så vidt jeg ved, endnu ikke i Danmark. Myndighederne i Danmark holder stædigt fast i, at vandet ikke skal renses udover den simple iltning og filtrering, der benyttes på nuværende tidspunkt.

I fremtiden vil der helt sikkert blive brug for en skrappere indstilling til at rense vores vand. Det ikke længere så rent som vi er blevet fortalt og det vil med garanti blive værre i fremtiden.

Vores grundvand er begyndt at lide alvorligt efter årtiers overforbrug af kemikalier og sprøjtemidler i landbruget. Læs evt. her om Forurenet vand i Danmark.

Her er blot en liste over nogle af de pesticider, der findes i vandet:

Alachlor, aldrin, ametryn, atrazine, chlorfenvinfos, chlorpyrifos, pp’-DDD, op’-DDE, op’-DDT, pp’-DDT, desethylatrazine, 3,4-dichloroaniline, 4,4′-dichlorobenzophenone, dicofol, dieldrin, dimethoate, diuron, alpha-endosulphan, endosulphan-sulphate, endrin, alpha-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, heptachlor, heptachlor epoxide A, heptachlor epoxide B, hexachlorobenzene, isodrin, 4-isopropylaniline, isoproturon, metholachlor, methoxychlor, molinate, parathion methyl, parathion ethyl, prometon, prometryn, propazine, simazine, terbuthylazine, terbutryn, tetradifon and trifluralin.

Værsgo’ at skylle!

Vandrenser Maskine

Kan man fjerne pesticider fra drikkevand?

Hvis først pesticiderne er endt i vores grundvand, kan det være en omstændig proces at fjerne dem. Og selvom der føres regelmæssig kontrol ved vores drikkevand, er der grænser for, hvor mange typer pesticider og kemikalier der testes for.

Kan jeg fjerne pesticider fra drikkevandet? Hvis selve drikkevandet er forurenet med pesticider, kan du fjerne det ved filtrering. Denne rensningsproces kan udføres ved at installere et omvendt osmose system. Herved kan sprøjtemidler i drikkevandet elimineres eller reduceres så betydeligt, at vandet bliver optimalt til brug som drikkevand.

Disse omvendt osmose systemer kan installeres i hjemmet på vandrørene, og giver en klar forbedring af det vand vi går og indtager.

Skal vandet være endnu renere, er det også en god ide at køre vandet igennem et kulstoffilter.

Prisen for et omvendt osmose anlæg varierer en del. Men et godt solidt system kan anskaffes for et par tusinde kroner. Og så er der næsten ingen vedligeholdelse.

Hvis du også ønsker at fjerne bakterier, parasitter og vira i dit drikkevand, så skal du over i destillering. Det er fordi omvendt osmose ikke fjerner disse organisk materialer.

Omvendt osmose fjerner primært: klor, bly, pesticider, aluminium mv.

Så for at rense dit drikkevand fuldstændigt, skal det først dampdestilleres og dernæst filtreres via et aktivt kulstoffilter. På den måde opnår du det reneste vand, der overhovedet kan opdrives.

Det lyder måske kompliceret. Men heldigvis findes der apparater, der klarer den rensning helt automatisk. Jeg bruger selv denne type destillator til hjemmebrug.

Hør hvor let og enkelt du kan slippe for pesticider, kemikalier og tungmetaller i dit drikkevand. Klik her!

Hvorfor er pesticider skadelige

Før i tiden spekulerede jeg over, hvorfor pesticider skulle være skadelige for os mennesker, eftersom afgrøderne sprøjtes med dem. Det fik mig til at tænke.

Når landmændene sprøjter med pesticider, så er det for at slå ”pest” som ukrudt, insekter, bakterier og andet uønsket ihjel, der kan minimere høstudbyttet.

Problemet er blot, at disse pesticider også ender i vores kornprodukter, grøntsager og frugter. Naturligvis med mindre det er økologiske fødevarer vi indtager.

Så hvorfor er pesticider skadelige for os mennesker? Pesticider er gift, som også kan gøre skade på andre organismer end dem, de er tiltænkt. Pesticider er giftige, og en eksponering til pesticider kan forårsage helbredsproblemer. Pesticider er også mistænkte for at lede til alvorlige sygdomme i mennesker som alt fra åndedrætsproblemer til cancer.

Men brugen af pesticider og andre sprøjtemidler som insekticider og herbicider, har haft en katastrofal indvirkning på vores skrøbelige økosystem.

Især små fugle, bier og ”gode” insekter og planter er blevet påvirket af denne misbrug af kemikalier i vores natur.

Den typiske måde vi udsættes for pesticider, er som forklaret gennem vores fødevarer og drikkevand. Men vi kan også udsættes for pesticider ved at indånde dem, eller optage dem gennem munden og via huden.

Selvom der er grænseværdier for indholdet af disse giftstoffer, så betyder det ikke, at det er uden risiko at indtage dem.

Nogle af disse kemikalier, der ikke let kan udskilles af kroppen, akkumuleres og kan lede til alvorlige sygdomme efter længere tids indtagelse.

Nogle af de typiske problemer/lidelser som er sat i forbindelse med brugen af pesticider er: astma, autisme, nedsat indlæringsevne, fødselsdefekter, reproduktiv dysfunktion, diabetes, Parkinsons, Alzheimer og flere typer cancer.

Advarsel: Postevandet i Danmark er ikke længere så godt som det har været. Der findes heldigvis metoder til at rense det. Klik her!

Kan pesticider koges væk?

Hverken pesticider eller andre kemikalier kan fjernes ved kogning. Kogning kan sterilisere vandet for bakterier, vira og parasitter, men har ingen indvirkning på sprøjtemidlerne i vandet. For at fjerne pesticiderne helt kræves der dampdestillering og kulstoffiltrering.

Hvis vi ikke spiser økologiske fødevarer, så vil vi med stor sandsynlighed indtage pesticider hver dag. Især frugter, grøntsager og kornprodukter indeholder et væld af pesticidrester.

Men også animalske produkter, som mælk, æg og kød indeholder pesticider. Det er kun hvis dyrene udelukkende er blevet fodret med økologisk foder, at disse fødevarer ikke indeholder pesticider.

For at minimere indtagelsen af pesticider bør du vaske, skylle og pille/skrælle dine frugter og grøntsager. Men dette fjerner desværre ikke alt. For helt at undgå pesticider o.a. sprøjtemidler er du nødt til udelukkende at spise økologiske fødevarer.

Kan pesticider nedbrydes i jorden?

Før 1996 var en del pesticider ikke biologisk nedbrydelige. Nogle af de mest kendte er D.D.T og Dieldrin. Men også andre giftige nedbrydningsprodukter, som fx BAM, er ved at dukke op i nye vandanalyser, selvom de har været forbudte i årtier.

Disse rester, som ikke er biologisk nedbrydelige, vil få enorme konsekvenser for fremtidens drikkevand og vores natur. Især fordi de først nu er ved at dukke op i grundvandet efter en nedsivning, der har taget 30-50 år.

Nutildags forsøger forskere at udvikle pesticider, der er biologisk nedbrydelige. Det vil sige, at naturen selv er i stand til at nedbryde stofferne, inden de når ned i grundvandet.

Det sker ved, at mikrober i jorden nedbryder kemikalierne og derved efterlader, forhåbentligt, uskadelige biprodukter.

Der findes flere kategorier for hvor nedbrydelig disse stoffer er: 1) Nogle typer sprøjtemidler nedbrydes hurtigere end 30 dage. 2) Andre typer mellem 30-100 dage, og til sidst 3) Den type midler, der tager over 100 dage for naturen at nedbryde.

Se hvor let og enkelt du kan slippe for pesticider, kemikalier og tungmetaller i dit drikkevand. Klik her!

Konklusion

Så hvad er konklusionen? Pesticider er noget skidt, når det ender i vores drikkevand og fødevarer. Det er sådan set lige meget om det er de gammeldags skræk pesticider eller de nye godkendte sprøjtemidler. Jeg ønsker personligt slet ingen giftstoffer i min krop overhovedet.

Selvom det er umulig at slippe helt for gift i et moderne samfund, så er der dog ting, du kan gøre selv for at minimere din eksponering til disse stoffer.

Min opskrift er:

  1. Rene økofødevarer.
  2. Renset drikkevand og vand til madlavning.
  3. Naturlige biologisk nedbrydelige vaskemidler og husholdningsprodukter.
  4. 100% naturlig personlige plejeprodukter; shampoo, sæbe, kosmetik, tandpasta osv.

Jeg håber, at du fik svar på nogle af dine spørgsmål i denne artikel. Tjek også nogle af mine andre artikler om vand.

Hvis du har det som jeg og du bekymrer dig om at have så rent drikkevand som muligt, så se her, hvad du selv kan gøre for at rense dit vand. Se her en liste over forskellige vandrensere.

Del gerne med andre

One thought on “Kan man fjerne pesticider fra vand?

  1. Sandra

    Det er da lidt ubehaglig at vores drikkevand indholder alle de sprøjtemidler.

Comments are closed.