Hvad sker der hvis man drikker forurenet vand?

By | 09/10/2019

Hvad sker der hvis man drikker forurenet vand

I denne artikel skal vi se på, hvad der sker, hvis man drikker forurenet vand?

Der sker sandsynligvis ikke noget alvorligt, hvis du drikker mildt forurenet vand. Typisk vil du kunne risikere at opleve opkastning eller få diarre. I værre tilfælde, kan du blive så alvorlig syg, at du får brug for lægehjælp. Kun yderst sjældent vil det lede til døden.

Her er hvad du kan læse om i denne artikel:


Symptomer på at du har drukket forurenet vand

Der er flere faktorer, som har indflydelse på, hvilke symptomer du vil opleve, hvis du indtager forurenet vand.

Din alder og helbredstilstand har stor betydning for, hvor godt din krop kan stå imod bakterier.

Men også hvilke forurenende stoffer, der er i vandet, og naturligvis, hvor meget du har indtaget, og hvor længe du har indtaget det forurenede vand.

Enten så mærker du intet, fordi vandet kun i ringe grad var forurenet. Eller, du bliver mærkbar syg med fx kvalme, opkastning, kramper og diarré.

Men indeholder vandet farlige kemikalier, kan indtagelsen i værste tilfælde lede til organsvigt eller sågar døden.

Hør hvor let og enkelt du kan slippe for pesticider, kemikalier og tungmetaller i dit drikkevand. Klik her!

Nogle af bivirkningerne ved at have drukket forurenet vand kan opstå øjeblikkelige. Mens andre symptomer først bemærkes efter længere tid. Disse problemer kan omfatte uforklarlige mavesygdomme og gastrointestinale problemer.

Hvis du har drukket forurenet vand, med parasitter, kan det tage mange år, før disse manifesterer sig i problemer med helbredet. I den 3. verden er mangel på rent drikkevand en hovedårsag til epidemier, sygdom og tidlig død.

I Danmark oplever vi fra tid til anden, at vores vandforsyninger er blevet kontaminerede med bakterier fra afføring (e.coli), som det skete i Køge ved København.

Men typisk er det vand fra ubeskyttede vandkilder, som fx åer, søer eller en dårlig konstrueret brønd, der kan blive forurenede.

Når en brønd bliver forurenet, er det ofte fordi, at der ikke er opsat et vandtæt hus, der strækker sig til en dybde på mindst seks meter under jorden.

Omvendt, kan brøndvandets renhed også blive påvirket af selve kvaliteten af grundvandet.

Hvilke bakterier er der i forurenet vand?

Vandet kan være forurenet med bakterier, vira, parasitter og kemikalier såsom nitrater. Men også med for store mængder af pesticider, tungmetaller og andet, der kan udgøre en sundhedsfare.

De primære bakterier, som kan gøre os syge, er de forskellige typer af koliforme bakterier.

Advarsel: Postevandet i Danmark er ikke længere så godt som det har været. Der findes heldigvis metoder til at rense det. Klik her!

Når en vandanalyse indikerer, at der er bakterier tilstede i vandet, anses det for usikkert at drikke, indtil problemet er løst, og grænseværdierne er bragt ned til et sikkert niveau.

Fordi bakterier ikke påvises i en enkeltstående test, betyder ikke nødvendigvis, at vandet er sikkert fremover.

Derfor skal der regelmæssigt foretages stikprøver ved at analysere vandet flere gange om året for forurening. Især, hvis der før har været problemer med drikkevandets renhed. Dette vil sikre, at vi kan stole på vandets kvalitet og have tillid til det vi indtager, hver gang vi tænder for vandhanen.

Forårets afstrømning, kraftige regnskyl eller længerevarende tørkeperioder, som vi så i sommeren 2018, samt slidtage på infrastruktur eller ændringer i grundvandet, kan alle have indflydelse på kvaliteten af vores vand.

De såkaldte koliforme organismer er en gruppe bakterier, der almindeligvis findes i miljøet og er en indikator for, hvor sikkert vores vand er.

Hvis de koliforme bakterier er til stede, tyder det på, at sygdomsfremkaldende organismer som bakterier, vira og parasitter muligvis kan være til stede i vandforsyningen.

De såkaldte E. kolibakterier lever kun i tarmene på varmblodede dyr, herunder os mennesker. Hvis der forekommer E. kolibakterier i en vandprøve, er det fordi, at menneskeligt spildevand eller dyreafføring har forurenet vandforsyningen.

Se hvor let og enkelt du kan slippe for pesticider, kemikalier og tungmetaller i dit drikkevand. Klik her!

Tilstedeværelsen af nitrater i brøndvand er normalt et resultat af landbrugets overforbrug af gødning eller udslip og forurening fra septiske systemer.

Hvis der måles mere en 10 mg nitrat pr. liter vand, kan det skabe sygdomme i små børn. De kan komme til at lide af noget der hedder methemoglobinæmi.

Dvs. små børn kan blive blå i huden. Det skyldes, at nitraterne forstyrrer blodets evne til at transportere ilt gennem hele kroppen.

De mange typer sprøjtegifte og kemikalier fra både landbrugs- og husholdningsbrug kan også forurene vandet.

Hvordan kan man rense vandet?

I Danmark står vores lokale vandforsyninger for at levere rent drikkevand. Inden det når ud til os forbrugere, sørges der for at vandet vi drikker ikke er forurenet.

Der foretages løbende analyser af vandet, så det er sikkert. Desværre måles vandet ikke med samme ihærdighed ude på vandhanerne i vores hjem.

Vandrenser Maskine

Der foretages godt nok stikprøver på rørledningen, men ikke direkte på vores vandhaner. Så selvom de på vandværket siger, at vandet ikke er forurenet, betyder det ikke nødvendigvis, at vi kan regne med det 100%.

Der kan fx være opstået brud eller kontaminering et sted på en rørledningen. Og vandet ender forurenet ude hos os, uden at vi er klar over det.

Så hvad kan vi gøre selv for at rense vandet?

Hvis der er problemet med vandet, eller vi blot ønsker en ekstra sikkerhed, så kan det være en god idé at filtrere sit drikkevand selv.

Der findes flere metoder til at rense dit drikkevand for en evt. skjult forurening. Du kan enten benytte en vandfilterkande med et kulstoffilter, eller få installeret et Carbonit filter på rørene under din håndvask. På den måde, har en garanti for at vandet er helt rent.

carbonit filter

For at slippe for alle kemikalier, giftstoffer, parasitter og andet usundt, der måtte befinde sig i drikkevandet, kan du destillere vandet. Det giver det absolut reneste vand der findes.

Hvorfor er der forurenet vand i Afrika?

Der er flere grunde til, at vandet i Afrika lider under en stigende forurening.

Forskellige nødhjælpsorganisationer forsøger stadig ihærdigt at indsamle penge til at forbedre vilkårene for folk i Afrika, især hvor der er problemer med at levere rent drikkevand. Men det er desværre ikke nok blot at bore nye brønde og dele madpakker ud.

En af grundene til at vandet forurenes er, at flere og flere mennesker flytter ind til byerne. Pga. den hurtige udvikling over de sidste årtier, er der opstået en overbelastning på byområderne. Dette har lagt ekstra pres på spildevandsbehandlingen.

Når ubehandlet spildevand fra disse overbelastede byområder frigives til vandområderne, forårsager det en kraftig forurening af vandet. Men også kemikalier fra industrierne i nærliggende områder er med til at øge forureningen.

Forurenet drikkevand i Danmark- feature
Tror du, at drikkevandet i Danmark stadig er rent og sikkert at drikke? Så læs her inden du tager en slurk postevand fra hanen igen.

Flere og flere udviklingslande i Afrika oplever hurtig industriel vækst, men uden at have tilstrækkelige foranstaltninger til at håndtere de kolossale affaldsmængder.

De nye industrier skaber og udleder affald og giftstoffer, der er ved at ændre vandets naturlige balance. Men også forurening fra især minedrift øger mængden af salte og mineraler i vandet. Naturen og dyrene lider under denne stærkt stigende forurening af vandet.

Landbruget er økonomisk afhængig af dyrkning af afgrøder. Uheldigvis benyttes der mange steder metoder, der skaber erosion af jorden.

Når kraftig regn falder, ender den løse jord, med overskydende gødning og pesticider i vandet og forårsager vandforurening.

Vi har med mange års kæmpe indsats hjulpet Afrika frem til en højere levestandard. Så hurtigt, at vi er ved at save den gren over vi selv sidder på.

forurening vand afrika

I processen har vi skabt et kommende overbefolkningsproblem. If. FN vil der i 2050 være over 2.5 milliarder mennesker i Afrika.

Dvs. de fremskridt Vesten har skabt og fortsat skaber i Afrika vil betyde en fordobling af befolkningen på kontinentet fra ca. 1.25 milliarder til 2.5 milliarder over de næste 3 årtier.

If. FN vil der være hele 4.5 milliarder afrikanere i år 2100. Det vil kræve enorme resurser at levere fødevarer, rent drikkevand og spildevandsbehandling til hele kontinentet.

Afrikas storslåede natur og dyreverden vil komme til at lide alvorligt under presset fra næsten 5 milliarder mennesker, der alle ønsker at tage del i verdens overflødige konsumerisme.


Jeg håber, at du fik svar på dine spørgsmål i denne artikel om ”Hvad sker der hvis man drikker forurenet vand”. Tjek også nogle af mine andre artikler om vand.

Hvis du har det som mig, og du bekymrer dig om, at have så rent drikkevand som muligt, så se her, hvad du selv kan gøre for at rense dit vand. Se min liste over forskellige vandrensere.

Del gerne med andre