Vandkvalitet, Rent eller Forurenet Drikke Vand?

Vandkvalitet

Vandkvalitet er mere end bare rent vand

Så du er interesseret i læse og undersøge om din vandkvalitet er god nok. Det er ikke så underligt, at vi bekymrer os om vore egen og vores families sundhed. I denne artikel vil jeg gennemgå nogle faktorer der er afgørende for vores daglige vandkvalitet for drikkevand.

For det første er der de typiske fysiske forureninger.  Når vi snakker om, hvilke faktorer der direkte påvirker vandkvaliteten, så er den naturlige forurening en af dem som er helt uden for vores kontrol.

Dette omfatter forurening forårsaget på grund af visne blade, døde insekter, fugleklatter og dyrs afføring, der når indtil de naturlige vandkilder.

Landbruget har en stor del af ansvaret for forurening af naturen og vores drikkevand. Landbruget udleder gødning, rensemidler og kemikalier, der siver ned i grundvandet og forurener det. Pesticider, der anvendes på afgrøderne ender tilsidst med at sive ned og forurene grundvandet.

Men den industrielle forurening spiller også en stor rolle, når det drejer sig om vandkvalitet. Denne liste over, hvilke faktorer der påvirker hvor rent vores drikkevand er, ville være ufuldstændig uden at nævne industriaffald der udledes direkte eller indirekte åer, søer og havet. Der er mange typer skadelige kemikalier, som forurener grundvandet, når det siver ned sammen med regnvandet.

Mikrobiologiske forureninger i form af stoffer som bakterier, vira, cyster, som huserer i de gamle og rustne industrielle rør. Når vandet bevæger sig gennem disse rør og når dit hjem, bliver de føjet til dit drikke vand, som ellers skulle have været helt rent vand. Der er andre forureninger som alger og rustpletter som også bliver tilføjet på lignende måde.

Vandkvalitet og menneskeskabt forurening

Det lyder mærkeligt, men bevidst eller ubevidst forurener vi vandet selv. På den ene side er det vandværkerne der bevidst tilsætter klor og andre kemikalier i vander for at undgå mikrober. På den anden side skyller vi hver dag selv kemikalier ud i vores afløb. Klor har den uheldige egenskab at reagere med andre organiske forureninger og derved producere giftige biprodukter.

En overset faktor, der påvirker vores vandkvalitet, er den ubevidste udledning af rester fra lægemidler. Når syge personer indtager medicin (og selv narkotika), udskilles disse gennem urinen og ender i vores kloaker. Disse giftstoffer  når vandsystemet og forurener det. Selvom dette vand behandles ved vandværket, er mange medikamenter stadig tilbage uopdagede i drikkevandet.

Nu hvor du ved, hvilke faktorer påvirker vandkvaliteten, bør du måske overveje at filtrere dit vand selv.
Det kan du gøre med et simpelt vandfilter. Eller du kan købe et destillationsapparat, der vil give dig og din familie tryghed med 99% rent vand uden giftstoffer, medicinrester og tungmetaller.

Det første skridt er at en bruge kulstof filtrering teknik til at filtrere klor og andre kemikalier. Det øger også pH balance i vandet, og især smagen forbedres. Den anden mulighed er at bruge demineraliseret vand, eller avanceret ionbytning til at erstatte skadelige bly og kobber ioner med nyttige mineraler som natrium og kalium. Det skal også benytte en ultra fin filtrering, der fjerner alle mikrober fra vandet. Disse filtre er skabt til at fjerne de faktorer, der påvirker vandkvaliteten.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du kan opnå en vandkvalitet tæt på 100% rent vand så klik her.

Vand destillator tilbud

Læs mere om problemer med verdens vandkvalitet her.

Få mine 7 Tips til Mere Energi, Sundhed og Velvære!

Indtast din email og modtag øjeblikkeligt din eGuide (pdf).

Nul spam, kun brugbar info. Du kan afmelde med et klik.


Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail