Fakta om vand H2O og drikkevand i Danmark

Vand H2O fakta om vandI denne artikel skal vi lige se på lidt fakta om vand i Danmark. Og om vandet nu også er så rent og sundt som vi tror.

Hvad er vand egentligt? Vand med den kemisk betegnelse H2O er en transparent væske, som danner verdens vandløb, søer, oceaner og regn, og er den største bestanddel i levende organismer.

Et vandmolekyle indeholder et oxygen og to brint atomer. Vand dækker ca. 2/3 af jordens overflade og er af afgørende betydning for alle kendte former for liv.

Vandets kredsløb på Jorden bevæger sig kontinuerligt gennem en cyklus af fordampning og transpiration, kondens, nedbør og afstrømning, som regel ud til havet.


Hvorfor skal vi drikke rent vand hver dag?

Alt liv på jorden er afhængig af vand. Dyr og mennesker kræver adgang til drikkevand i en eller anden form. Mennesker især kræver rent drikkevand med få urenheder.

Typiske urenheder omfatter metalsalte og oxider, herunder kobber, jern, kalcium og bly, og / eller skadelige bakterier. Nogle stoffer er acceptable og endda ønskelig for smag og sikrer de nødvendige elektrolytter.

Den menneskelige krop indeholder fra 55% til 78% vand, afhængig af kropsstørrelse. For at fungere korrekt, kræver kroppen mellem en og syv liter vand om dagen for at undgå dehydrering.; den nøjagtige mængde afhænger af aktivitetsniveau, temperatur, luftfugtighed og andre faktorer.

Vand regulerer kroppens temperatur. Vand tabes gennem sved, vandladning, vejrtrækning og daglige aktiviteter. Spædbørn og ældre er særligt tilbøjelige til dehydrering, og bør have deres indtag af vand overvåget.

Se videoen herunder om rent destilleret vand modsat postevand.

Du kan lave det reneste drikkevand selv. Se her det destillationsapparat jeg bruger.


Hvorfor er vandkvalitet vigtig?

Drikke vand

Rent drikkevand

For at vi skal kunne trives i sundhed er vores drikke vand nødt til at være af en vis kvalitet.

Hvis vi blot drak forurenet vand uden at behandle det, ville vi risikere at blive syge enten pga colibakterier eller andre bakterier og parasitter i vandet.

Men der også andre faktorer der kan spille ind på vandkvaliteten. Fx så kan et for stort indhold af diverse typer kemikalier og pesticider have en indvirkning på drikkevandets kvalitet.

Det er derfor nødvendigt at rense det via vores vandforsyninger, så vi kan få adgang til det rene vand.

Mange steder vil indholdet af jern være så højt, at det skal renses fra, inden vandet er egnet til vandforsyning. Det sker ved at man tilføret ilt til vandet. På den måde udfældes det som okker i vand, der kan filtreres i et sandfilter.

Desuden skal vandet være klart og uden farve, lugt og smag. Temperaturen må højst være 12C og pH skal ligge mellem 7,5 og 8,5. Der findes grænseværdier for en række stoffer, der naturligt findes i vandet og en række stoffer, der tyder på forurening samt til indholdet af bakterier.


Hvordan ved jeg om dansk drikkevand er sikkert at drikke?

I største del af verden behandles vandet inden det kommer ud til os forbrugere. Der gennemføres løbende test og udvidet vand analyse af dets indhold af sundhedsskadelige stoffer.

Selvom der findes en relativ høj standard for drikke vandets kvalitet i Danmark, så fastsættes der nogle grænseværdier for drikkevand, der skal følges fra vandforsyningerne.

Problemet er blot at vandet sjældent måles ude hos hver enkel forbruger, men simpelthen foretages som stikprøver forskellige steder på rørledningerne.

Så for at være 100% sikker på om det vand du drikker er renset tilstrækkeligt, kræver det at du investerer i en dyr laboratorieanalyse. Eller at du selv renser vandet fx med et destillationsapparat.


Hvorfor oplever vi forurenet drikkevand i Danmark?

vand analyse

Vand Analyse

En af grundene til at vi kan opleve forurenet vand, kan skyldes skader på rørledningerne, som så kan give bakterier i drikkevandet.

I Århus blev der for nogle år tilbage konstateret coliforme bakterier i vandforsyningen. Det beskidte vand nåede helt ud til forbrugernes vandhaner.

En manglende kontrol med udledning fra landbruget og industrien spiller også en stor rolle for vores rene drikkevand.

Forskning har vist at farlige bakterier i gylle hurtigt trænger ned og forurener grundvandet, inden de når at blive nedbrudt i jorden.

I sommeren 2010 blev Køges vandforsyning igen forurenet med campylobacter og siden med E. Coli. 65 indbyggere blev syge og 20.000 skulle koge deres drikkevand. Der findes utallige sager hvor drikke vandet har indeholdt bakterier fra menneskelig afføring.


Hvad kan der måles i en udvidet vand analyse?

Nogle af de ting der måles og analyseres på den lokale vandforsyning inden den sendes videre til os forbrugere, er følgende:

 • PH værdien som er syrebase balancen der helst skal være neutral.
 • Kalk i vandet – hårdheden. Dvs. hvor stor mængde kalk og andre typer mineraler der findes i vandet.
 • Uorganiske stoffer, som kan have indvirkning på vores helbred.
 • Opløsningsmidler fra kemien og landbruget.
 • Syntetiske sprøjtemidler som nu tillades i langt højere mængder igen.
 • Tilstedeværelse af diverse typer bakterier og nitrat i drikkevand.

Som et eksempel se en komplet liste fra denne udvidede analyse fra Vejen vandforsyning. vandanalyse østre Vandværk Vejen. Se vandanalysen (pdf)


Hvordan renses vandet for forurening?

Svendborg vand

Vand Rensningsanlæg

Koagulering og flokkulering er ofte de første skridt i vandbehandling. Kemikalier med en positiv ladning tilsættes til vandet.

Den positive ladning af disse kemikalier neutraliserer den negative ladning af snavs og andre opløste partikler i vandet.

Når dette sker, binder partiklerne sig med kemikalierne og danner større partikler, der kaldes fnug.

Under sedimentering, falder ‘fnuggene’ på grund af vægten til bunden af vandforsyningen. Denne bundfældning proces kaldes sedimentation.

Når ‘flokkene’ har lagt sig på bunden af vandforsyningen, vil det klare vand på toppen passere gennem filtre af varierende sammensætninger (sand, grus og trækul) og porestørrelser, med henblik på at fjerne opløste partikler, såsom støv, parasitter, bakterier, virus og kemikalier.

Efter at vandet er blevet filtreret, kan et desinfektionsmiddel (f.eks. klor, kloramin) tilsættes for at dræbe eventuelle resterende parasitter, bakterier og vira, og for at beskytte vand fra bakterier, når det ledes ud til forbrugeren.


Hvorfor er vand på flaske sjældent bedre end postevand?

Salget af vand på flaske er en stor forretning. Og der findes ikke den kiosk eller benzinstation der ikke sælger vand. Mange tror at vandet vi køber på flaske er af bedre kvalitet.

Men sandheden er, at der ofte er mindre kontrol. Faktisk er alt det kildevand du køber på flaske blot grundvand ligesom det der kommer ud af din vandhane.

vand på flaske

Vand på flaske

Du bør også tænke dig om en ekstra gang, hver gang du drikker fra plastflasker. Forskning har vist at indholdet af det hormonforstyrrende stof bisphenol-A øges med 69% i urinen, når vi drikker fra en plastflaske. Forskere siger at plastik kan være hormonforurenende.

Det kunne være med til at forklare hvorfor mænds sædkvalitet og det mandlige kønshormon testosteron har været kraftigt dalende i de sidste 50 år. Hver femte danske mand har stærkt nedsat frugtbarhed.

En sidste ting er, at vand på flaske er ekstremt dyrt. Nogle steder betaler man op til 30 kroner for en halv liter ganske almindeligt vand, der ikke er bedre end det du kan tappe fra vandhanen.


Hvad er forskellen på demineraliseret vand og destilleret vand?

 1. Demineraliseret vand er hovedsageligt vand hvor mineralerne er fjernet. Den mest almindelige måde at opnå dette på er, at passere vandet gennem ionbytterharpiks, som fjerner ionerne (mineralerne).
 2. Destilleret vand fremstilles ved at koge vand i et apparat der kaldes en destillater. Derefter passere det via en køleenhed (kondensator) som returnere vandet til en helt ren flydende form af koldt vand (H2O).

Destillering med et sekundært aktivt kulfilter i slutprocessen kan anvendes til rensning af vandet for alle typer urenheder, giftstoffer, hormonforstyrrende medicinrester, tungmetaller, parasitter og bakterier.


Hvad er forskellen på blødt vand og hårdt vand?

Blødt vand er vand, som har relativt lav koncentration af kalciumkarbonat og andre ioner. Det vand, der skummer let med sæbe kaldes blødt vand. Det beskriver en type vand, der indeholder få eller ingen mineraler som calcium (Ca) eller magnesium (Mg) ioner.

Hårdt vand er vand, der har et højt mineralindhold (i modsætning til “blødt vand”). Hårdt vand dannes, når vandet siver gennem aflejringer af kalk og kridt, som i vid udstrækning består af calcium og magnesium karbonater.


Hvordan kan jeg selv få rent filtreret vand?

Som du nok har set så betyder ”sikkert” drikkevand ikke nødvendigt rent og sund vand. For at løse dette problem selv, kan du enten købe en billig vand filterkande med udskiftelige filterpatroner. De kan fjerne mange urenheder, klorin og visse typer kemikalier. Især smagen forbedres tydeligt.

Eller, du kan investere i at få lavet en filter totalinstallation med omvendt osmose på dit hus. Desværre kan det let løbe op i mange tusinde kroner for at få renset vand. Bor du tilleje er det sikkert ikke muligt at installere et sådan system.

Personligt har jeg brugt aktivt kulstoffiltre til at rense vand i gennem mange år. Både i form af vandkande og filtre der kan installeres på køkkenhåndvasken med en omskifter.

Jeg kan simpelthen ikke tåle at drikke vandet direkte fra hanen. Der er noget i postevandet der giver mig fordøjelsesproblemer.

Det var ikke før en ven viste mig sin vand destillationsapparat, at jeg tog skridtet og investerede i en vand destillator selv. Det er en af de bedste investeringer jeg har gjort i hele mit liv, uden overdrivelse.

Se herunder en lille video, hvordan jeg bruger mit destillationsapparat.

Sådan så beholderen ud før og efter en enkelt destillation af 4 liter dansk postevand:

vand destillator før

Før vand destillation

vand destillator efter

Efter en destillation

Det var chokerende at se, hvor beskidt apparatet var efter den havde renset vores ”gode” danske drikkevand. Se billederne ovenover. Det er ikke engang det værste jeg har set.

Ikke nok med at der var et tykt lag af al mulig snavs og skidt i beholderen. Men der stank som en kloak fra destillatoren. Tænk at vi drikker og koger vores mad hver dag i dette beskidte vand, hele livet igennem.

Hvis du er interesseret i at optimere dit drikkevand som mig, så kan du selv bestille et destillationsapparat.

Jeg kan aldrig gå tilbage til at drikke postevand igen. Nu destillerer jeg 4 liter hver dag og drikker udelukkende 99,8% rent frisk destilleret vand.

Min nabo grinede af mig, når jeg snakkede om vand rensning. Men kun indtil han så resultatet selv. Så bestilte han selv øjeblikkeligt et destillationsapparat.

For at være helt ærlig så var jeg lidt betænkelig i starten over at skulle til at rense apparatet hver dag. Jeg har hverken tid eller lyst til mere husarbejde. Men sandheden er, at det bogstavelig talt kun tager to minutter at rengøre beholderen, som i øvrigt er lavet af rustfrit stål. En lille indsats for at få 4 liter rent destilleret vand.

Til venstre i billedet kan du se, hvor meget skidt der faktisk skjuler sig i vores klare postevand efter en destillering.

destilleret vand

Sådan gør man: Jeg fylder beholderen op med ganske almindelig vand og starter apparatet. Cirka 3 timer senere er det bedste drikkevand klar i en stor glasbeholder uden hormonforstyrrende stoffer.

Ofte starter jeg destillationen før jeg går i seng, så jeg har vandet klar når jeg står op næste morgen. En god idè er at sætte det rene vand i køleskabet, så det holdes frisk og svalt.

TIP: For at gøre vandet endnu bedre, tilsætter jeg organiske mineraler til det rene destilleret vandet. Jeg har fundet og bruger selv et tilskud der indeholder 72 spormineraler, komplet med vigtige elektrolytter.

Opdatering: Nu efter 2½ år, hvor jeg udelukkende har drukket rent destilleret vand, har jeg oplevet klar forbedring på fordøjelse, eliminering og fået et generelt bedre velbefindende.

Mit destillationsapparet har kørt upåklageligt næsten hver eneste dag siden jeg fik den. Det var en knaldgod investering i mig selv. Og så er det faktisk billigere i strøm at fremstille 4 liter fuldstændig rent H2O end at købe en 0.5l vand på flaske.

Du kan bestille en vand destillator selv her! Jeg lover dig, at du bliver glad for den.

De sender hurtigt til Danmark fra England. Jeg fik min i løbet af få dage. Og ja, den kører på 220-240V som her i Danmark og bruger samme stiktype.

Få mine 7 Tips til Mere Energi, Sundhed og Velvære!

Indtast din email og modtag øjeblikkeligt din eGuide (pdf).

Nul spam, kun brugbar info. Du kan afmelde med et klik.


Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

44 thoughts on “Fakta om vand H2O og drikkevand i Danmark

 1. tove

  Hej vi har privat boring og bor på landet.Vi har en meget lav ph værdi 4,5 i vores vand plus vores nitrat på 45 mg .Vi kunne godt tænke os at få ph værdien op og nitrat og andre tungmetaller ned ,jeg har kigget på vandrenser maskiner der gør vandet basisk og ioniseret men det er også en dyr løsning .Vi har taget en prøve af vores vand i sådan en maskine og den får ph værdien op på 8 og nitrat ned til 28 så en halvvering af nitrat.Men hvad vil du anbefale med så surt vand

  1. Arne

   Hej Tove. Jeg destillerer mit vand og kører det gennem et kulstoffilter, det plejer at løse problemerne.

 2. Hans

  Hej Arne. Dato er i dag. 05-02-2018.
  Gælder dette endnu med denne rabatkode? 12CFREE
  Og jeg kan se at priserne er steget går jeg ud fra, nu hvor du siger 1000 kr for en maskine med det hele?

  1. Arne Petersen Post author

   Hej Hans. Beklager mit sense svar. Det er ikke længere nødvendigt at bruge koden. Du kan få apparatet med opsamlingsbeholder fra 113 pund som svarer til ca 950 Dkr inkl. 3 års filtre og rengøringsmidlet. Hvis du har andre spørgsmål så lad mig høre.

 3. Makan Chang

  Sætter pris på anbefalingen. Vil prøve det.

 4. John

  Tak så meget for denne artikel. Jeg ser frem til at se flere indlæg.

 5. Marta

  Både min søster og jeg har købt en vandrenser hver. Tak for tippet.

  1. Arne Petersen Post author

   Hej Marta, tak for beskeden. Super, du bliver glad for den.

 6. Theodor

  Fandt lige denne side og jeg ser at du skriver noget om at vandet i danmark ikke er hvad det har været. Er det nok med en beholder destilleret vand om dagen til en familie på 4? Håber at høre fra dig

  1. Arne Petersen Post author

   Det kommer an på hvor meget vand I Drikker. Men hvis I udelukkende vil drikke destilleret vand, så kan det nok være at I skal lave køre to destillationer pr dag.

 7. Marek

  Vil bare lige melde tilbage og sige at den kører bare uden problemer, perfekt mand. Og rent vand hver dag,

 8. Anina

  Hej.

  Jeg har en kaffebrygger fra Siemens og til den bruger jeg flaskevandet hentet fra undergrunden i det østlige Jylland (en del blødere end på Sjælland).

  Kan jeg gå direkte over til destilleret vand, eller skal min kaffebrygger renses og afkalkes særlig grundigt forinden? Er der ellers andet, jeg skal tage hensyn til? Tænker, at destilleret vand sandsynligvis let kan optage urenheder fra kaffebryggeren, eller hvad mener du?

  På forhånd tak for svar.

  1. Arne Petersen Post author

   Du kan godt afkalke den inden. Så får du helt rent vand fremover og skal ikke afkalke den igen 🙂

 9. Anina

  Hej. Når jeg klikker på reklamen af destillatoren, får jeg denne besked:

  Google URL Shortener URL Shortener
  404: Page not found – the page https://goo.gl/oN78mr does not exist.
  If you typed in or copied/pasted this URL, make sure you included all the characters, with no extra punctuation.

  Ved du, hvad der er galt?

  1. Arne Petersen Post author

   Hej Anina, Beklager jeg har fået erstattet linkene. Prøv at klikke på bannerne igen. Glem ikke at bruge koden 12CFREE. Ellers lad mig høre.

 10. Susanne

  Tak for rådet. Jeg har selv brugt den i over en måned nu. Hvor tit skal man rense den med det tilhørende pulver?

  1. Arne Petersen Post author

   Hej Susanne, det kommer an på hvor meget du bruger apparatet. En gang om ugen bør være nok. Du skal selvfølgelig bruge vand og en svamp efter hver destillation, så den ikke bliver for beskidt.

  1. Arne

   Hej Ole, Ja naturligvis, men læg mærke til at den du peger på kun kommer med en plastik dunk, modsat den jeg bruger der har en rigtig glasbeholder. Plus den du nævner kun kommer med et kulstofilterfilter inkluderet, modsat det destillationsapparat jeg anbefaler der kommer med hele 12 filtre nok til 3 års forbrug. 🙂 P.S. Det link du sendte sender ikke til Danmark.

 11. Eva

  Jeg skal igang med at bestille. Bor i Norge, så den bliver lidt dyrere, men pyt, bare vandet bliver rent. Selv heroppe er det ikke rent nok.
  Hvor mange år holder en sådan maskine? Hvor lang tid tager det at lave 1 liter rent vand?
  Drister mig til at spørge om du har en rabatkode på en sådan maskine, eller er det bare til filtrene?

  1. Eva

   Forresten, det er vel klogt at bestille en sådan 4 liters dunk ved siden af…?
   Og lige et sidste spørgsmål; Larmer den meget? 🙂

  2. Arne

   Hej Eva. Jeg har stadig mit oprindenlige distillations apparat og det har kørt næsten hver eneste dag i over et år nu uden problemer. 🙂

   Du fylder vand på og starter maskinen fx om aftenen når du går i seng. Det tager 2-3 timer for at lave 4 liter lækkert rent vand. Jeg har min stående i køkkenet så jeg ikke hører når det kører. Men maskinen støjer meget lidt.

   Du kan fint bestille en ekstra beholder. Jeg bruger dog bare nogle almindelige glasbeholdere eller stiller hele kanden ind i køleskabet så det er koldt og friskt, når jeg skal drikke vandet. Maskinen kommer med filtre og der er nok til 2-3 år, så du skal ikke bestille filtre ved siden af.

   Apparatet er allerede en hel del billigere end andres steder. I Danmark koster en lignende apparat over det dobbelte. Hvis du har flere spørgsmål så skriv. Ellers glæd dig til at få rigtigt godt rent vand.

   1. Eva

    Tusind tak for fine svar, Arne! Jeg køber den mandag morgen, det er sikkert!! Og så må jeg liige komme med et (forhåbentlig) sidste spørgsmål. Hvad med stikket? Det er vel ikke til danske/norske stikkontakter. Eller kan man bestille særskilt et sådant? Ellers er det vel bare at bruge en slags omformer….? 🙂

    1. Arne

     Helt fint. 🙂 Jo, den kommer med et standard EU stik med 220/240 Volt der virker i Danmark, og jeg går udfra at det så også virker i Norge uden videre.

 12. Bente v Monberg

  Mit vand her i Haderslev på Bakkebo er, når man føler på vandet mellem to fingrer, fedtet og klisteragtigt. Er der nogen derude der ved hvad det kan være???
  Jeg har fået værdierne tjekket men det skulle være “normalt”

  1. Arne

   Hej Bente.

   Det er helt normalt at vandforsyningen påstår dette. Men husk at blot fordi vandet er rent og OK hos forsyningen betyder ikke at vandet der ender ude hos dig er OK.

   Jeg anbefaler dig at fylde en lille flaske op og aflevere den til din lokale vandforsyning og forklare problemet. Hvis de ikke gider at tjekke det, så skal du kontakte kommunen og spørge hvem du skal snakke med.

   Råd: Køb en destillator som jeg viser her på siden, så er du fuldstændig ude over problemer med drikkevandet.

 13. Theis

  For lækkert vand. Var ikke klar over meget klamt postevand er før jeg fik destilleret det med apparatet.

 14. Ian

  Hello hello! Jeg er bare glad for tippet. Ja jeg har både hørt og læst om hvor skidt det faktisk står til med drikkevandet i Danmark efterhånden. Bestilte en distiller idag.

 15. Paul

  Super. jeg laver vand som jeg tager med til træning

 16. Maren

  Hurra!! min familie drikker nu kun renset vand (destilleret vand) 🙂 Problemet er kun at jeg nødt til at køre mere end en destillation om dagen for at der er nok rent vand. 😉

 17. Mikhail

  FIk min vand destillator i fredags. Har brugt den flittigt de sidste tre dage. Tak for tippet Arne 😉

  1. Arne

   Du er velkommen. Hvis du syntes vandet smager lidt fladt kan du tilsætte ionic mineraler til det.

 18. Kim

  Knaldgod vandmaskine, jeg har haft gang i den hver dag siden jeg fik den ind af døren.

 19. Anette

  Åhhh hvor er vandet rent efter såden en filtrering. Du skal have tak for at have anbefalet maskinen. Det er rigtigt godt når det har stået i kølerene natten over.

 20. Martin

  Fy for fanden. Jeg vidste ikke at vandet var så beskidt i danmark. Konen har bestilt en destillator efter hun så videon. 🙂

 21. Mathew

  Tak for rådet. 🙂 Vi drikker kun destilleret vand her I huset nu. Awesome Destiller..

 22. Kalle Hansen

  Vandet smagte lidt kunstigt i begyndelsen. men jeg har vænnet mig til det og postevand smager faktisk ret grimt de enkelte gang jeg har drukket det efter.

 23. Winkel

  Jeg modtog min destillator allerede efter 2 dage. For sej.

 24. Theis

  Jeg har bestilt apparatet idag. Hvor lang tid går der inden jeg modtager den?

   1. Arne

    Hej Sanne. Det kommer lidt an på model. Men den ligger på ca 1000 Dkr inkl 3 års forbrug af filtre og inkl glasebeholder.

Comments are closed.